PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. ŚW. MIKOŁAJA w MIŁOSZYCACH

POWITANIEOGŁOSZENIAINTENCJEGALERIAREMONTYMISJEPARAFIA  
 
Do rozważenia w tym tygodniu: 

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

 
 

Zachęcam do pełnego udziału w Mszach Świętych, w czym pomoże Spowiedź Święta - pół godziny przed każdą mszą.
Spędźmy wakacje w łączności z Bogiem, gdziekolwiek będziemy wyjeżdżać.

 Szczęść Boże